FeelGood Check

Fiscaal

0%

Fiscaal

1 / 10

Schakelt u wel eens een belastingadviseur in?

2 / 10

Weet u of deze is aangesloten bij een beroepsorganisatie?

3 / 10

Heeft u het idee dat u optimaal gebruik maakt van fiscale voordelen?

4 / 10

Heeft u een onderneming?

5 / 10

Is uw huidige ondernemingsvorm wel eens gecheckt door een belastingadviseur?

6 / 10

Bent u van plan om uw bedrijf (in de toekomst) over te dragen of te verkopen?

7 / 10

Stel u komt te overlijden: zijn de nabestaanden op de hoogte van de mogelijke fiscale gevolgen?

8 / 10

Weet u hoe uw inkomensplaatje er uit ziet als u met pensioen gaat?

9 / 10

Weet u of u uw hypotheek nog kunt betalen als de fiscale aftrek vervalt?

10 / 10

Heeft u een testament en een levenstestament?