Arbo

0%

Arbo

1 / 10

Weet u wie uw contactpersoon is bij uw Arbodienst

2 / 10

Zo ja, kent u deze persoonlijk?

3 / 10

Weet U wat ziekteverzuim u kost op jaarbasis?

4 / 10

Vindt u dat de opvolging bij een ziekmelding vlug en adequaat gebeurt?

5 / 10

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) aanwezig?

6 / 10

Vindt u het ziekteverzuim te hoog?

7 / 10

Heeft u het idee dat uw personeel het maximale werkvermogen benut?

8 / 10

Bent u actief bezig met preventie van ziekteverzuim?

9 / 10

Welke score krijgt uw personeel voor een gezonde leefstijl en vitaliteit?

10 / 10

Hoe tevreden bent u over uw Arbodienst?